ART PROCHÁZKY / + SBÍRKY NG

Vrtbovská Garden and I

ART procházky jsou zaměřené na různé formy umění ve městě.

Praha je unikátní množstvím zachovalých architektonických památek postavených v různých stylech od románského, přes gotiku, renesanci, baroko až po styly moderní a současné. Sochy a pestré reliéfy jsou součástí mnoha pražských secesních domů, sochařská výzdoba hraje důležitou roli v církevním interiéru, barokních zahradách a na morových sloupech. S unikátními malířskými díly, jak nástěnnými, tak deskovými, se setkáme v pražských kostelích a klášterech. Pro milovníky umění je možné procházku zakončit hodinovou komentovanou prohlídkou v jedné ze sbírek Národní galerie.

• ukázka různých architektonických stylů

• socha ve veřejném prostoru / sochy na Karlově mostě

• malířská výzdoba v pražských kostelích

• možnost hodinové komentované prohlídky toho nejlepšího ze sbírek NG

cena

Národní galerie / sbírky /

Aněžský klášter / středověké umění v Čechách a ve střední Evropě

Schwarzenberský palác / staří mistři